Tillsammans är vi Skaraborgsgrisen!

Skaraborgsgrisen är en ekonomisk förening och ett samarbete mellan 25-talet mindre och medelstora grisproducenter från Skaraborg.

Skaraborgsgrisen bildades i mars 2013. Våra medlemmar är producenter utvalda utifrån kriterier som i grunden handlar om att skapa trygghet för konsumenternas val.

Den svenska djurskyddslagen sätter ramarna för verksamheten på våra gårdar. Lagen är utformad med respekt för djurens behov av naturligt beteende. Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg och vi har världens mest omfattande djurskyddslagstiftning. Läs mer om den här.

Gemensamt för alla producenter inom Skaraborgsgrisen är att vi dessutom har uppvisningsbara anläggningar. Det betyder att vår produktion bedrivs på gårdar som konsumenterna har möjlighet att besöka.

Skaraborgsgrisens gemensamma produktion uppgår i dag till omkring 80 000 grisar.

Vårt kött

För närvarande befinner vi oss i förhandlingar avseende försäljningsställen för vårt kött. Inom kort kommer mer information här på vår hemsida om var du kan köpa våra köttlådor samt vilka butiker som saluför Skaraborgsgrisen.

Nyheter från Facebook

Vad står knorren för?

Alla djur i Sverige som hålls av människor omfattas av den svenska djurskyddslagen. Hur den tillämpas finns formulerat i olika föreskrifter, utformade av Jordbruksverket. Det åligger sedan länsstyrelserna att utföra kontroller så att den svenska djurskyddslagen följs. Ytterst är det riksdagen som fattar beslut om lagändringar.

Svensk lagstiftning är strängare än den som finns i andra länder, även inom EU. När det handlar om grisar skiljer den sig exempelvis på följande punkter:

  • Alla får ha knorren kvar
  • Alla får strö att sysselsätta sig med
  • Alltid fast golv att gå på
  • Spaltgolv (dränerande golv) endast för att göra sina behov på
  • Suggorna är fria att utföra naturligt bobyggnadsbeteende
  • Suggorna och smågrisarna har större lagstadgat utrymme än i EU
  • Fixering är förbjuden. Skyddsgrindar för att fixera suggan vid grisning får användas i undantagsfall om suggan är aggressiv mot sina kultingar eller mot djurskötaren. Läs mer om djurskyddslagen här.

Skaraborgsgrisens styrelse

Vi är Skaraborgsgrisens styrelse, kontakta oss gärna för alla typer av frågor som rör Skaraborgsgrisen!

Niklas Johansson
Ordförande
Tel: 0739 - 68 71 51

Det visste du inte om mig:
– Jag har spelat revy med Stefan och Krister!

Anders Gustafsson
Vice ordförande
Tel: 0708 - 20 84 63

Det visste du inte om mig:
– Jag tycker om att jaga och att tillaga gourmetmåltider.

Birgitta Carlander
Sekreterare
Tel: 0706 - 68 02 84

Det visste du inte om mig:
– Jag diggar Leif GW Persson!

Maria Nilsson
Kassör
Tel: 0733 - 62 90 22

Det visste du inte om mig:
– Mästare vid grillen!

Magnus Karlsson
Tel: 0706 - 77 24 92

Det visste du inte om mig:
– Jag älskar när det blåser!

Skaraborgsgrisens historia

Skaraborgsgrisen bildades formellt vid en föreningsstämma på Brunsbo gård utanför Skara i mars 2013. Redan tidigare än så fanns en förhandlingsgrupp som arbetade för att öka samarbetet mellan grisproducenterna, bland annat genom att förhandla om avtal med slakterier.

Idén om att bilda Skaraborgsgrisen föddes vid ett krismöte där branschen diskuterades i ett större perspektiv. Genom att flera producenter gick samman med en gemensam förhandlingsgrupp skulle man bättre kunna ta tillvara egna intressen.

I februari 2012 hade förhandlingsgruppen skapat förutsättningar för det första avtalet för de producenter den företrädde. På så sätt underlättade gruppen för producenter som annars var och en varit tvungen att förhandla fram sina respektive avtal med ett slakteri.

Även om förhandlingarna sköttes centralt skrevs sedan individuella avtal mellan slakteri och producent.

På sikt ses flera fördelar för Skaraborgsgrisens 25-talet medlemmar att arbeta tillsammans i frågor som är gemensamma för alla producenter.